Webové riešenia

V svete plnom informácii sa kladie veľký dôraz na efektívnu prácu s nimi. Obchodné procesy sa stávajú komplikovanejšie. Bežný používateľ je zahltený množstvom informácií. Kombinovaným použitím viacerých zdrojov údajov sa znižuje efektivita jeho práce. Ich integrácia a prezentácia v používateľský príjemnom prostredí sa stáva nevyhnutnosťou. Naše firemné portály poskytujú miesto, kde aj zložité informácie sú zobrazené prehľadne a práca s nimi je jednoduchšia.

Pri vývoji elektronického obchodného miesta (B2B, B2C) alebo komplexného podnikového informačného portálu, využívame osvedčenú troj-vrstvovú architektúru. Tú vhodne dopĺňajú vlastnosti zvolenej platformy tak, aby boli splnené požiadavky zákazníka.

Presvedčte sa sami o kvalite našich webových aplikácii:

Ak máte záujem o získanie ďalších informácií, kontaktuje nás prosím pomocou nasledujúceho nezáväzného formulára:

*

*