Riešenia pre špecializované oblasti

AP soft poskytuje riešenia pre špecializované oblasti.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Disponujeme skúsenými špecialistami pre ERP systémy všeobecne.

Stali sme sa jedným z hlavných prispievateľov pre ERP systém spoločnosti Infor, v rámci klasického vývoja, ako aj vývoja frameworku.

POS (Point Of Sale) Terminaly

Členovia našich tímov disponujú skúsenosťami pre vývoj riešení pre Point Of Sale (POS) terminály, vývoj EMV aplikácií a vlastných protokolov pre registračné pokladne. Pre detailené informácie pozrite si prosím našu kvalifikáciu pre POS terminály.

DMS (Document Management System)

Podarilo sa nám skĺbiť know-how našich DMS expertov, výsledkom čoho je webové DMS riešenie s príkladným užívateľským komfortom a vysokou pridanou hodnotou DMS zahŕňajúcou funkcionality ako drag&drop dokumentov (i medzi lokálnym PC a browserom), verziovanie a review dokumentov, fulltextové vyhľadávanie, vysokú úroveň bezpečnosti a škálovateľnosti.

Ak máte záujem o získanie ďalších informácií, kontaktuje nás prosím pomocou nasledujúceho nezáväzného formulára:

*

*