Služby a riešenia

Služby a riešeniaDominantnú úlohu v portfóliu ponúkaných služieb a riešení má poskytovanie vývojárskych tímov. Ich uplatnenie je pri vývoji softvéru pre:

Za každou poskytovanou službou, za každým riešením vidíme zákazníka Preto kladieme doraz na to, aby ponúkané riešenia spĺňali vaše očakávania.

Nearshore outsourcing

Prenájom našich vývojových teamov vám prinesie množstvo výhod. Pomocou vopred plánovateľných nákladov minimalizujte celkové náklady na projekt. Znížite riziko spojene s chýbajúcim know-how. Získate flexibilnú pracovnú silu. Doba trvania projektu už nebude nočnou morou.

Viac informácií

Webové riešenia

Vytvorenie kvalitných a úspešných webových riešení nie je jednoduchou záležitosťou. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú vytvárať riešenia, kde budete pracovať s relevantnými údajmi, v užívateľský príjemnom prostredí.

Viac informácií

Desktopové riešenia

V prípade špeciálnych požiadaviek na funkcionalitu, alebo prenositeľnosť riešenia medzi viacerými pracovnými stanicami, vám ponúkame vývoj užívateľských desktopových aplikácií. Získate tak plne funkčný softvér s vysokou úrovňou užívateľského komfortu.

Viac informácií

Mobilné riešenia

Dynamický rozvoj trhu s mobilnými zariadeniami umožňuje zvyšovať efektivitu práce a znižovať celkové náklady. Disponujeme rozsiahlymi vedomosťami, pomocou ktorých vieme maximálne využiť technické možnosti súčasných mobilných zariadení. Naše riešenia v sebe zahŕňajú integráciu s vašim informačným systémom, prácu s databázami a synchronizáciu ako ja efektívnu podporu počas doby využívania riešenia.

Viac informácií

Embedded riešenia

Ponúkame odborníkov, ktorí vám pomôžu navrhnúť softvérové riešenie optimalizované pre váš hardvér. Riešenie, ktoré bude rozšíriteľné, spoľahlivé a ktoré vám pomôže redukovať cenu vášho produktu.

Viac informácií