ATeBe Informatik GmbH

28.06.2010 16:40

ATeBe Informatik GmbH

ATeBe Informatik Je poskytovateľom IT riešení pre švajčiarskych zákazníkov.

AP soft pre ATeBe vytvoril on-line riešenie pre švajčiarske obchodne komory: e-Origin (https://www.e-origin.ch). Tento portál umožňuje zákazníkom obchodných komôr vytváranie a manažment oficiálnych švajčiarskych dokumentov pre spoločnosti obchodujúce so Švajčiarskom. V súčasnosti pracuje s aplikáciou 13 rôznych švajčiarskych obchodných a priemyselných komôr.

Ďalším z riešní pre ATeBe je aplikácia Lernwerk. Lernwerk je spoločnosť poskytujúca podporu nezamestnaným vo Švajčiarsku. Aplikácia umožňuje manažovanie aktivít pre nezamestnaných - rekvalifikačné kurzy, finančné náhrady a pod.