APM Consulting

28.06.2010 16:41

APM Consulting

APM Consulting sa etablovala ako spoločnosť poskytujúca IT služby pre malé a stredné podniky v oblasti stavebníctva a strojárstva.

V spolupráci s APM Consulting sa AP soft podieľa na vývoji softwarového CRM systému Infor. V Švajčiarsku a v Nemecku je CRM INFOR nasadený v mnohých podnikoch. Jedno z posedných spoločných aktivít je analýza, vývoj a implementácia softvérového riešenia pre firmu Stadler Rail - ticketing systém rieši spracovanie reklamácií a závad v rámci ich celého životného cyklu.