Vývoj produktov na platforme Java, J2EE

AP soft získal excelentné znalosti vo vývoji enterprise riešení založených na Java Standard and Enterprise Edition platformách. Naše riešenia sa používajú v rôznych odvetviach:

 • Priemysel
 • Financie
 • Poisťovníctvo

Prezrite si prosím sumár nami ponúkaného know-how:

Java API platforma

 • SUN Java SE 1.4, 1.5, Java 6
 • SUN Java EE 1.4, 1.5

Anwendungen und GUI Technologien

 • J2EE (EJB), Web Anwendungen (JSP, JSF)
 • Desktopové aplikácie (Swing, Eclipse RCP)

Aplikačné servery

 • JBoss 3.x, 4.x
 • Tomcat 5+

Databázové technológie

 • MS SQL Server 97, 2000, 2005, 2008
 • PostgreSQL 7+
 • Oracle 8+
 • MySQL 4.0+
 • Firebird 1.5
 • IBM DB2

DB-jazyky

 • SQL 92
 • T-SQL
 • PL-SQL

Nástroje na tvorbu reportov

 • Crystal Reports XI Java Reporting Component
 • JasperReports
 • Eclipse BIRT

Objektovo – relačné mapovanie (ORM)

 • iBatis SQL Mapper
 • Frontier JDO
 • Hibernate
 • JPA

Vývojové nástroje

 • IDE
  • Eclipse 3+
  • Netbeans 5+
 • Build nástroje
  • Ant
  • Maven
 • Web Frameworks
  • Spring
  • Struts
 • Automatické build servery
  • CruiseControl
  • testovacie nástroje (JUnit 3+, DBUnit)
 • Dokumentačné nástroje
  • JavaDoc

Nenašli ste čo hľadáte? Napíšte nám o tom, radi vám odpovieme:

*

*

Prezrite si PDF verziu našej JAVA-Kvalifikácia. Nájdete v nej aj zoznam spokojných zákazníkov spolu s krátkymi charakteristikami našich riešení.