Phase

20.06.2014 17:20

"Zrealizovať náš informačný systém ePhase s firmou AP soft bolo jedno z našich najlepších rozhodnutí za celé obdobie našej spoločnosti. Mali sme nejaké skúsenosti s firmami, ktoré programujú rôzny software, ale ani jedna nemala takú úroveň ako AP soft. Úroveň v zmysle profesionality, vysokej odbornosti a spoľahlivosti. Dokázali dať do programu také veci a súvislosti, ktoré sme si sami nevedeli ani predstaviť."

"Vďaka firme AP soft sme začali tento rok 2014 plniť náš systém ePhase rôznymi modulami ako štatistiky, reklamácie, zákaznická zóna a ďalšie. Pomohli nám zefektívniť prácu každého zamestnanca a dostať sa k informáciam, ktoré nám pomohli k rýchlejšiemu rastu."

Marttin Duras, konateľ

PHASE SK s.r.o.
PHASE CZ s.r.o.
PHASE HUN Kft.