Pilotná mobilná aplikácia pre výrobu na platforme Xamarin

29.09.2016 18:49

Náš vývojár úspešne implementoval pilotnú mobilnú aplikáciu na platforme Xamarin. Ide o súbor knižníc a nástrojov, ktorý umožňuje vytvoriť aplikáciu pre Android, iOS a Windows v C# (netreba použiť na každý operačný systém iný programovací jazyk). My sme Xamarin využili na vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu zobrazovať aktuálny stav výroby. To znamená, že zákazník si môže pohodlne na svojom mobilnom telefóne kontrolovať konkrétnu linku a údaje z nej. V marci tohto roku bola spoločnosť Xamarin prevzatá spoločnosťou Microsoft.

Implementovali sme aplikáciu s nasledovnými vlastnosťami:

  • Aplikácia bežiaca na iOS a Android
  • SQLite databáza ako dátové úložisko
  • ListView s funkciou "pull to load more" v zozname používateľov
  • GridControl (DevExpress) so "swipe" gestom pre editáciu/mazanie
  • Zadávanie podpisu
  • Zobrazovanie grafov
  • Zobrazovanie máp
  • GPS tracker (implementovaný ako služba bežiaca na pozadí)
  • Zabudovaná podpora pre Xamarin Insights (nástroj na vzdialené sledovanie chýb aplikácie)