Buildastiq – IT platforma v stavebníctve

28.06.2017 10:51

Buildastiq je modulárna IT platforma slúžiaca na optimalizáciu procesov v stavebných projektoch.

Prepája investorov, architektov, staviteľov, obchodné či priemyselné spoločnosti v rámci daného projektu a umožňuje rýchlu výmenu informácií, elimináciu nákladov a efektivitu celého procesu.

Náš tím špecialistov pracuje na vývoji a implementácií švajčiarského projektu Buildastiq od r. 2016.