Booking systém pre Air Prishtina

05.10.2017

Pre švajčiarsku renomovanú leteckú spoločnosť Air Prishtina, ktorá sprostredkováva lety do vyhľadávaných destinácií v rámci Európy, vyvíjame v súčasnosti portál pre bookovanie leteniek. Jedná sa o webovú aplikáciu, ktorá pokrýva...

Viac informácií…

Buildastiq – IT platforma v stavebníctve

28.06.2017

Buildastiq je modulárna IT platforma slúžiaca na optimalizáciu procesov v stavebných projektoch. Prepája investorov, architektov, staviteľov, obchodné či priemyselné spoločnosti v rámci daného projektu a umožňuje rýchlu výmenu...

Viac informácií…

BVS / Branchenversicherung Schweiz

28.06.2017

Na základe mandátu od spoločnosti Collumino GmbH už niekoľko rokov spolupracujeme so švajčiarskou poisťovňou BVS na vývoji a údržbe nosného informačného systému pre správu poistenia BVS. Na projekte sú použité technológie: Java...

Viac informácií…

Pilotná mobilná aplikácia pre výrobu na platforme Xamarin

29.09.2016

Náš vývojár úspešne implementoval pilotnú mobilnú aplikáciu na platforme Xamarin. Ide o súbor knižníc a nástrojov, ktorý umožňuje vytvoriť aplikáciu pre Android, iOS a Windows v C# (netreba použiť na každý operačný systém iný...

Viac informácií…

Návrh vizualizácie prevádzkových údajov produkčnej a testovacej linky

29.02.2016

Vďaka nášmu návrhu mobilnej aplikácie, ktorá zobrazuje prevádzkové údaje výroby v 3D vizualizácií, budú mať naši klienti dokonalý prehľad o stave jednotlivých liniek. Monitorovanie dennej výroby v reálnom čase sa tak stane...

Viac informácií…

Školenie nových zamestnancov

09.02.2016

Vyvíjame softvér presne podľa požiadaviek klienta a rovnako poskytujeme našim zákazníkom aj školenie ich zamestnancov. Náš tím je vám neustále k dispozícii, vždy ochotný pomôcť, vyriešiť každý problém a pripravený implementovať...

Viac informácií…

Aplikácia „MOBILNÝ SKLAD“

22.12.2015

U nášho zákazníka výrobnej spoločnosti z automobilového priemyslu Eldisy Slovakia spol. s.r.o. sme po zhruba mesačnej testovacej prevádzke nasadili  19. 11. 2015 aplikáciu „Mobilný sklad“ do ostrej prevádzky. Softvér...

Viac informácií…

Mikuláš v AP softe

11.12.2015

Mikuláš nezabudol ani na AP soft a nechal tu opäť kopec balíčkov. Nie pre zamestnancov, ale tradične pre ich deti. Nás veľmi teší, že balíčkov každým rokom pribúda. A ako môžete vidieť na nasledujúcich fotkách, radosť sme...

Viac informácií…

Ochutnávka piva

23.09.2015

Bolo nám potešením privítať našich zákazníkov, kolegov a priateľov na ochutnávke piva, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2015 v Steps Pube Trenčín. Pevne veríme, že toto podujatie malo okrem pôžitkárskeho, aj vzdelávací...

Viac informácií…

Preferovaný Java Technology Stack pre rok 2015

13.10.2014

Pre spustenie nových webových Java projektov preferujeme nasledovnú kombináciu rozhraní Java API a nástrojov: Projektový manažment JIRA integrované s verziou control software (Subversion, Mercurial, atď.) Frameworks Java EE...

Viac informácií…

Preferované Java technológie pre rok 2013

17.02.2013

Pre vývoj nových webových Java projektov preferujeme nasledovnú kombináciu rozhraní Java API a nástrojov: Projektový manažment JIRA integrované s FishEye a našim Subversion Repository Frameworky Java EE 6 on JBoss 7...

Viac informácií…

WebDAREX nasadený vo Vaillant Group PROTHERM Skalica

20.09.2012

Riešenie WebDAREX pre Vaillant Group bolo úspešne nasadené v závode PROTHERM v Skalici. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, prezentácia kľučových ukazovateľov vyroby (KPI) v reálnom čase,...

Viac informácií…

WebDAREX nasadený vo Vaillant Group Belper

10.09.2012

Riešenie WebDAREX pre Vaillant Group bolo úspešne nasadené v závode v anglickom meste Belper. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, prezentácia kľučových ukazovateľov vyroby (KPI) v reálnom čase,...

Viac informácií…

WebDAREX nasadený vo Vaillant Group Nantes do ostrej prevádzky

15.06.2012

Riešenie WebDAREX pre Vaillant Group bolo nasadené vo francúzskom závode v Nantes. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, výpočet a prezentácia kľúčových ukazovateľov výroby (KPI) v reálnom čase,...

Viac informácií…

WebDAREX nasadený vo Vaillant Group Bergheim do ostrej prevádzky

22.03.2012

Riešenie WebDAREX pre Vaillant Group bolo nasadené v nemeckom závode v Bergheime. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, výpočet a prezentácia kľúčových ukazovateľov výroby (KPI) v reálnom čase,...

Viac informácií…

WebDAREX nasadený vo Vaillant Group Remscheid do ostrej prevádzky

10.02.2012

Riešenie WebDAREX pre Vaillant Group bolo nasadené v centrálnom závode v nemeckom Remscheide. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, výpočet a prezentácia kľúčových ukazovateľov výroby (KPI) v reálnom...

Viac informácií…

Certifikácia pre technológiu .NET 4.0

28.02.2011

Úspešne sme získali ďalšie certifikácie úrovne MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) - pre technológiu .NET 4.0. V rámci partnerstva so spoločnosťou Microsoft  tým AP soft získal kompetenciu Web Development. Aj...

Viac informácií…

Modul HREDU nasadený v závode Vaillant Group Trenčianske Stankovce.

03.02.2011

Modul HREDU na evidenciu školení zamestancov bol úspešne nasadený vo výrobnom závode Vaillant Group Trenčianske Stankovce. Prehľadné spracovanie potrebných školení a skúšok ako aj automatické upozornenie na potrebu preškolenia...

Viac informácií…

Lokalizácia ITSM nástroja "helpLine"

01.02.2011

AP soft rozširuje svoje portfólio činností o práce na lokalizácii softvéru helpLine. Nástroj je určený pre riadenie služieb v informačných technológiách. Softvér helpLine je vyvíjaný v súlade s ITIL v3 ® „best practices“. V...

Viac informácií…

Vývoj koncernového riešenia WebDAREX pre Vaillant Group Remscheid zahájený

20.09.2010

Zahájili sme vývoj riešenia WebDAREX pre koncern Vaillant Group. Jedná sa o online riešenie na podporu výroby: sledovanie produkcie, výpočet a prezentácia kľučových ukazovateľov výroby (KPI) v reálnom čase, vytváranie reportov....

Viac informácií…

AP soft sa stal oficiálnym dodávateľom koncernu Vaillant Group

01.09.2010

Po úpešnom nasadení riešenia VIZ na podporu výroby pre lokálny závod Vaillant Group Trenčianske Stankovce sme podpisom zmluvy spečatili proces, v rámci ktorého sme sa stali dodávateľom pre Vaillant Group na úrovni koncernu....

Viac informácií…

Stratégia vzdelávania a zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb

20.06.2010

V súlade s politikou zvyšovania úrovne služieb, členovia nášho tímu absolvovali školenie ITIL V3 Foundation a získali prvý z plánovaných certifikátov.

Viac informácií…

Firemný deň HSSR

28.04.2010

Pod záštitou Švajčiarskej Obchodnej Komory na Slovensku sa konal Firmený deň AP soft. Spoločne s našimi partnermi z obchodnej komory, s našimi obchodnými partnermi a priateľmi sme strávili príjemné chvíle, ktoré nám okrem...

Viac informácií…

AP soft získal Microsoft Certified Partner certifikát

23.06.2009

AP soft je hrdý, že môže oznámiť získanie certifikátu "Microsoft Certified Partner". Získaním certifikátu, AP soft predviedol svoje veľmi dobré znalosti technológií poskytovaných firmou Microsoft a zároveň ukazuje svoju...

Viac informácií…

Vzdelávanie: ďalší pracovníci s certifikátom Microsoft Certified Professional

12.06.2009

Členovia tímu AP soft získali medzinárodne uznávané certifikácie: Microsoft Certified Professional (MCP) a Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Vnímame to ako ďalšiu z garancií pre zákazníkov využívajúcich služby...

Viac informácií…

Informačný systém pre podporu výroby vo Vaillant Group v ostrej prevádzke

10.03.2009

V predchádzajúcich dňoch AP soft úspešne nasadil do ostrej prevádzky informačný systém pre podporu výroby vo Vaillant Group Trenčianske Stankovce. Systém monitoruje prevázku a pomocou vizuálizácie namerané údaje ponúka v...

Viac informácií…

Tender na vytvorenie integrovaného informačného systému pre SHMÚ

30.01.2009

AP soft, ako súčasť konzorcia ISKO-ENVIRO, sa zúčastnil tendra na dodávku riešenia pre SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav). Pod názvom „Systémové a technologické zabezpečenie IS Ovzdušia“ sa skrýva požiadavka na vytvorenie...

Viac informácií…

Úspešná akceptácia nového informačného systému pre podporu výroby vo Vaillant Group

28.01.2009

Vaillant Group Trenčianske Stankovce akceptoval informačný systém vyvinutý firmou AP soft. Systém ponúka automatický export nameraných výrobných dát do systému SAP. Riešenie zároveň umožňuje monitoring, vizualizáciu a plánovanie...

Viac informácií…

Riešenie pre podporu výroby vo Vaillant Group nasadené do testovacej prevádzky

11.12.2008

Vo výrobnom závode Vaillant Group Trenčianske Stankovce sme do testovacej prevádzky nasadili riešenie pre plánovanie a vizualizáciu výroby.

Viac informácií…

Spolupráca s Corvex Business Solutions

13.11.2008

Uzatvorili sme partnerstvo pre vývoj softvéru so spoločnosť Corvex Business Solutions. Spoločne budeme spolupracovať na softvérových riešeniach pre Infor ERP (Enterprise resource planning). Výsledné riešenie je poskytované...

Viac informácií…

Francúzska verzia švajčiarskeho IT portálu Netzwoche dokončená.

10.11.2008

Pre nášho švajčiarskeho partnera Netzmedian AG sme do ostrej prevádzky nasadili francúzsku verziu IT portálu Netzwoche: www.ictjournal.ch

Viac informácií…

Pilotný projekt automatického reportovania výsledkov výroby do SAP vo Vaillant Group

12.09.2008

Vo výrobnom závode Vaillant Group v Trenčianských Stankovciach sme do testovacej prevádzky nasadili pilotný projekt riešenia pre automatické reportovanie výroby do systému SAP

Viac informácií…

Objednávkový systém pre Leoni Autokabel Slowakei v ostrej prevádzke

03.03.2008

Pre výrobný závod Leoni Autokabel Slowakei sme dokončili a úspešne nasadili webový objednávkový systém. Toto komplexné riešenie podporuje objednávkový proces v celej dĺžke životného cyklu objednávky.

Viac informácií…

Riešenie pre manažment kvality v Leoni Autokabel Slowakei v ostrej prevádzke

03.01.2008

Pre výrobný závod Leoni Autokabel Slowakei sme vyvinuli a úspešne nasadili riešenie pre manažment kvality. Intranetové webové riešenie poskytuje cenné zákazníkovi, pomáhaja mu monitorovať a vyhodnocovať vlastný výrobný proces.

Viac informácií…